Wydalanie ludzkiej mitochondrialnej deformylazy peptydowej, nowy cel antyrakowy antybiotyków na bazie aktynoniny ad 10

Absorbancje odczytano przy podwójnej długości fal 450/630 nm, stosując czytnik płytek. Oznaczanie depolaryzacji błony mitochondrialnej. Komórki RL (ludzki chłoniak z limfocytów B) hodowano w RPMI z dodatkiem 20% FBS, 10 mM HEPES, mM pirogronianu sodu, 4,5 g / l glukozy, 1,5 g / l NaHCO3, 2 mM L-glutaminy i 1% penicyliny / streptomycyna. Komórki inkubowano z różnymi stężeniami aktynoniny (0. 100 | ag / ml) przy gęstości x 106 komórek / ml. Maksymalne rozproszenie potencjału błonowego mitochondriów określono przez inkubację z CCCP protonowym w stężeniu końcowym 100 nM przez 10 minut przed akwizycją danych. Potencjał masy mitochondriów i błon oszacowano przez inkubację komórek za pomocą JC-1 przez 5 minut w 37 ° C. Komórki przemyto 3 razy PBS i ponownie zawieszono w pożywce wzbogaconej w aktynoninę w pierwotnym stężeniu. Cytometria przepływowa została przeprowadzona przy użyciu oprogramowania CellQuest FACSCalibur (BD). Pięćdziesiąt tysięcy zdarzeń zostało pobranych w trybie listy dla każdego punktu danych i przeanalizowane za pomocą oprogramowania FlowJo. Masę mitochondrialną mierzono w FL-1 (. Zielony,. Średnia wartość wzbudzenia przy 525 nm). Negatywny potencjał błony mitochondrialnej mierzono w FL-2 (