Mucyna komórkowa MUC1 jest krytycznym elementem bariery śluzówkowej dla infekcji ad 11

Myszy pozbawiono makrofagów przez wstrzyknięcie ip mg karageniny-. (IV) (Sigma-Aldrich) w 200 ul PBS, pH 7,2, 48 godzin przed inokulacją doustną bakteriami. Myszy zubożono w neutrofile przez wstrzyknięcie ip 150. G przeciwciała RB68C5 w 200. L PBS dziennie przez 3 dni przed włączeniem dnia prowokacji bakteriami. Myszom kontrolnym wstrzyknięto taką samą objętość PBS. Przeszczep szpiku kostnego. Myszy (6. 8 tygodni) napromieniano 2 dawkami 500 cGy dostarczanymi w odstępie 3 godzin w napromieniaczu Gammacell (Nordion) (wykazane we wstępnych doświadczeniach jako zabójcze dla tego szczepu myszy przy braku przeszczepu szpiku kostnego i dla uzyskania wyniku). całkowity chimeryzm po transplantacji). Po 60-minutowym okresie rekonwalescencji, 5 x 106 komórek szpiku kostnego izolowanych z kości udowej i piszczelowej myszy dawcy wstrzyknięto iv w 200. L jałowej pożywki L15. Myszy trzymano przez 6 miesięcy w celu zapewnienia pełnego wszczepienia i dojrzewania układu odpornościowego przed eksperymentalnym prowokowaniem C. jejuni. Ocena histologiczna i immunohistochemia. Próbki przewodu żołądkowo-jelitowego utrwalono w 10% zbuforowanej formalinie i zatopiono w parafinie. W celu analizy uszkodzenia histologicznego przekroje tkanki barwione H & E zakodowano, aby oślepić analizę, a całą sekcję poddano systematycznemu badaniu i rejestrowano obszary uszkodzeń. Muc1 wykryto w skrawkach tkanki przeciwciałem z domeny cytoplazmatycznej CT2 (13) po odczytywaniu antygenu w kwasie cytrynowym, stosując standardowy system detekcji biotyna-streptawidyna i tetrahydrat 3,3 P-diaminobenzydyny jako chromogen, a następnie barwiąc kontrastowo hematoksyliną. Nabłonek powierzchniowy i gruczoły w żołądku, jelicie cienkim, jelicie ślepym i jelicie grubym oceniono jako ślepe na leczenie pod kątem obecności Muc1 w błonie szczytowej i cytoplazmie. Procent wybarwienia komórek (0, brak / słabe zabarwienie, 1, 0. 25% komórek, 2, 26. 50%, 3, 51. 75%, 4, 76. 100%) i intensywność (0, nie / słabe zabarwienie, 1. 3, zwiększenie intensywności wybarwienia). Sekcje od zainfekowanego i niezainfekowanego Muc1. /. myszy włączono jako kontrolę swoistości barwienia i oceniono negatywnie. C. jejuni został podobnie wykryty przy użyciu biotynylowanego przeciwciała NCLA-C-JEJUNI przeciw wici (Novocastra Laboratories) i rozszczepionej kaspazy-3 za pomocą króliczego przeciwciała poliklonalnego (Calbiochem). Leczenie antybiotykami. Obniżenie normalnej flory w przewodzie żołądkowo-jelitowym myszy osiągnięto poprzez doustne podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania, chlorowodorku wankomycyny (250 mg / ml) i imipinemu-cylastatynie (250 mg / ml) (Merck Sharp & Dohme) w wodzie do picia dla 7 dni i antybiotyk został wycofany na 24 godziny przed inokulacją C. jejuni. Oznaczanie ilościowe bakterii jelitowych i kałowych. Całe jelito grube, w tym zawartość światła, Muc1. /. a myszy Muc1 + / + były homogenizowane
[więcej w: porozumienie rodzicielskie wzór, bytovia hpu, narodowy fundusz zdrowia sanatorium ]
[podobne: bytovia bytów, rezonans magnetyczny otwarty warszawa, zielone koktajle przepisy ]
[więcej w: bytovia bytów, rezonans magnetyczny otwarty warszawa, zielone koktajle przepisy ]